Deepak Raj Joshi

About Deepak Raj Joshi

Deepak Joshi ( दीपक राज जोशी ) is a Telecommunication Engineer by Profession. Currently, He is the Managing Director of New Millennium College. He is a vegan & practices Minimalism.

व्यासको मेयरमा उठेपछि कांग्रेसको आक्रमणमा परेका जोशीको लेख– बाटो बिराएका काकाहरूका नाममा

नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध हुनुभएका महानुभावहरू साथै मेरो बुवा (गोविन्दराज जोशी)का

By |2023-05-20T20:31:37+05:45June 18th, 2022|Nepali|Comments Off on व्यासको मेयरमा उठेपछि कांग्रेसको आक्रमणमा परेका जोशीको लेख– बाटो बिराएका काकाहरूका नाममा

राजनीतिमा लागेका युवालाई सुझाव– नेता बन्नुहोस्, अनुयायी होइन

राजनीति एक नागरिकको हरेक दिनको कार्य हो। कुनै शंका नै

By |2023-05-20T20:31:37+05:45October 31st, 2021|Nepali|Comments Off on राजनीतिमा लागेका युवालाई सुझाव– नेता बन्नुहोस्, अनुयायी होइन

दुःखको कारण र सुखको उपाय बीचको अन्योल र वास्तविकता

  दीपकराज जोशी हामी कलियुगमा छौं । यहाँ दुःखबाहेक अरू

By |2023-05-20T20:31:37+05:45August 26th, 2021|Nepali|Comments Off on दुःखको कारण र सुखको उपाय बीचको अन्योल र वास्तविकता
Go to Top