Deepak Raj Joshi

About Deepak Raj Joshi

Deepak Joshi ( दीपक राज जोशी ) is a Telecommunication Engineer by Profession. Currently, He is the Managing Director of New Millennium College. He is a vegan & practices Minimalism.

कसैले मलाई तपाइँको काँग्रेसमा के योगदान छ भनेर सोध्नु भयो?

दीपक राज जोशी म बि सं २०४० सालमा नेविसंघको जिल्ला

By |2023-05-20T20:31:36+05:45August 27th, 2022|Nepali|Comments Off on कसैले मलाई तपाइँको काँग्रेसमा के योगदान छ भनेर सोध्नु भयो?
Go to Top